ساحل نشین اشک

ای محکمه ی عشق مجنون به لیلی تو چه کردی با مجنون لیلی که همچو باران سیلی لیلی

درهمسایگی مان حست کردم

 

کاشانه ی جدیدت مبارک

نوشته شده در شنبه پنجم دی ۱۳۹۴ساعت 14:36 توسط علیرضا|

تولدت مبارک

نرگس رویاهای من 

 

نوشته شده در دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 10:46 توسط علیرضا|

به نام نامی حضرت عشق 

 

می دونم  فکرش به ذهنت رسید که همه نوشته های  من 

کپی بود می دونم حتی باورش برات سخت بود که یکی 5 سال برات مشکی بپوشه

نه باورش برات سخت نباشه ولی این یک واقعیت تلخه

 

و اینو روبدون تواگر کسی رو عاشق خودت کردی در برابر اون مسئولی

وبدون تا اخر عمر مدیونی .....

 

 

 

تو مدیون عشق من هستی

 

 

پایان .

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در شنبه نهم آبان ۱۳۹۴ساعت 12:47 توسط علیرضا|

بعد از مدتها می نویسم :

خسته ام ؛دلم بچگی هایم را می خواهد

از  آن بچگی هایی که سوار بر تاپ به اوج

آسمان پرواز می کردم اما آسمان کجا؛تاپ کجا ،

خنده های آن دوران کجا !

ومن قاطعانه حسرت آن دوران را به دوش می کشم .

نوشته شده در شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:40 توسط علیرضا|

تولدت  مبارک

 

بی معرفت

 

نوشته شده در یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ساعت 10:33 توسط علیرضا|

ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ . ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ . ﺧﺮﻳﺪﻡ ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻧﮑﺮﺩ ، ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ، ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ، ﺩﺭﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ . ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ . ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ . ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ . ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯ!!! ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ. (ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺭﯾﺎﺣﯽ)
نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۳ساعت 14:8 توسط علیرضا|

در مزرعه

بغص کاشتم

قطره اشکی از جنس خش خاش برداشت کردم

نوشته شده در شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:49 توسط علیرضا|


آخرين مطالب
» تبریک
» تولدت مبارک
» باور
» بچگی هایم
» تولد
» کفش
» مزرعه
» تولد تولد تولد مبارک =))
» مرد
» حس غریب

Design By : Pichak